MØD DIN SKAM MED NÆNSOMHED

Kender du til følelsen af forkerthed og lysten til at være usynlig? Trækker du dig fra samvær eller undgår du situationer af angst for at blive set - eller måske afsløret - som den du virkelig er? Mangler du den dybe følelse af selvværd?


Skam er en af de sværeste følelser at håndtere og bære, fordi den rammer selvrespekten og selvværdsfølelsen og kan føre til negative selvbilleder. 

Den tavse og skjulte skam isolerer os, gør os handlingslammede og fylder os med frygt for at blive afsløret. Derfor er det så vigtigt at vedkende sig skammen og give den sprog, så vi kan skabe bevægelse og genetablere evnen til kontakt og komme ind i fællesskabet igen.

 

Mød din skam med nænsomhed

- find ind til din indre kerne, glæde, tillid...og andre ressourcer

 

Mange mennesker har en længsel efter at høre til og være værd at elske. Angsten for udstødelse er for nogle større end nogen sinde og kan spærre for, at man udtrykker sig som den, man egentlig er. Derfor giver det mening at beskæftige sig med skammens mange ansigter og komplicerede psykodynamik.


I vor tids narcissistiske kultur er skammen blevet mere individualiseret og dermed tabuiseret, fordi det er så vigtigt, hvordan vi tager os ud i andres øjne, at have kontrol, at være en succes.

 

Kender du til

  1. at have en indre fordømmende og terroriserende kritiker

  2. at føle dig latterlig, dum, uduelig, ynkelig, usynlig, utiltalende, værdiløs, hæslig, ussel, forkert, ubetydelig eller defekt

  3. at føle, at du ikke er værd at elske

  4. at skammen brænder og svier og du mister evnen til at udtrykke dig

  5. at være bange for at udfolde dig og blive afsløret

Hvad kan det terapeutiske rum i forhold til skam

Det er i den nænsomme og respektfulde kontakt, vi begynder at vove at mærke den dybe skam og dermed får mulighed for at erkende og hele den. Man bruger meget energi på at skjule skam og når den forløser sig, får man mulighed for at finde ind til kernen og det autentiske nærvær og livskraften.


Den dybe skam etableres i de tidlige tilknytningserfaringer og har med mangelfuld kontakt at gøre – oplevelsen af ikke at høre til, ikke at være værd at elske, at være forkert. Skam gør os mere sårbare i forhold til at håndtere chok og traumer senere i livet, og kan intensivere skammen yderligere.


Vores krop har primært to medfødte biologiske systemer - "tilknytnings-systemet" og "reaktion på fare-systemet" og begge involverer hjernen, bindevævet, nervesystemet og resten af vores biokemi. Tilknytningserfaringer lagres altså i vores nervesystem i kroppen som prægninger i ét biologisk spor og skam samt chok og traumer lagres som prægninger i et andet biologisk spor – og somme tider aktiveres begge spor på en gang. Så at arbejde med skam vil indbefatte en nænsom kontakt til både det dybe biologiske erindrings - og chokspor.

DIN KERNE v/Psykoterapeut MPF Anne-Grete Kerne Jrgensen, Allerd -

Tlf: 30 28 08 16 eller agj@dinkerne.dk

Et forløb vil bla.indeholde 

  1. faglige oplæg til forståelse af skammens væsen og dynamik, som forudsætning for det fordybende og forløsende arbejde

  2. kropslige øvelser og fordybende nærvær

  3. kontakt- og sanseøvelser

  4. udveksling af erfaringer og oplevelser

  5. meditationer

"Det bedste du kan gøre for dig selv, er at blive god til at være dig".