"LIVSOVERGANG – RITUAL – UDVIKLING"

Står du overfor eller midt i en livsovergang?

 

Så kan jeg tilbyde dig en tryg og rummende ramme for dit forandringsarbejde uanset om det er igangsat af en ydre hændelse eller en indre impuls.  Du vil få mulighed for at bearbejde, gennemleve og finde nyt fodfæste i et givende samvær med andre.

 

Labyrinten er en matafor for at rejse til underverdenen og finde tilbage igen: nedstigning, død og genfødsel. I spirituel forstand er det behovet for at finde vores autentiske indre kerne og overgangsprocesser kan være en sådan labyrintoplevelse.

Du vil få rum og støtte til at forstå, rumme, acceptere og arbejde dig gennem de mange opgaver og facetter i netop din forandringsproces. undersøge og revurdere dine selvbilleder, udvikle nye kompetencer, øve dig i kontakt fra et nyt sted og opbygge tillid til tilknytning på en ny måde.

 

Jeg arbejder med en rituel tilgang

Jeg bruger begrebet livsovergang - frem for livskrise - fordi det helt konkret siger noget om, hvad det er for en situation man står i, når livet skifter. Et almindeligt liv består af forskellige mere eller mindre omfattende livsovergange, der kalder på forandring: som fx. fødsel, pubertet, ægteskab, tab af arbejde, skilsmisse, død eller forandring i en anden livssammenhæng. Nogle livsovergange er vanskelige og kan indeholde en “livskrise”.


Livet kan ses som en cirkulær proces, hvor vi må igennem de samme udfordringer mange gange - nogle gange på et nyt niveau, andre gange på det samme igen og igen. Labyrinten bliver således et symbolsk kort over vores pilgrimsrejse. At begive sig ind i labyrinten er at bevæge sig ind i ingenmandsland, hvor almindelig tid og sted forsvinder eller nulstilles. Labyrinten er et billede på psykologisk forvandling: at aflægge en ham og finde nye sider af sig selv. Rejsen tilbage er en proces, hvor oplevelsen integreres og forandrer os.


Og det er netop respekten for disse dybe, organiske processer, der er drivkraften i forhold til at skabe forandringsprocesser.


Vi gennemlever ofte forandringer som en proces i tre faser, der kan ses som en "rejse". Først vil man opleve en periode med forvirring og opløsning af det kendte, hvor man har brug for at trække sig ind i sig selv og søge isolation - nogle vil forveksle tilstanden med en depression. Så kommer anden fase, hvor man kan opleve, at udfordringer og prøvelser kræver nye måder at handle på og at man er i et rum af "ved ikke". Gennemlever man denne fase når man til tredje fase, som kan ses som en form for genfødsel.

 

At stå i en livsovergang indbyder til en fordybelsesproces, som kan indebære opløsning, renselse, fordybelse og fornyelse af dine holdninger. Har du modet til at gå ind i processen får du mulighed for at nå frem til en dybere og mere autentisk erkendelse af mening og mål med dit liv og af oplevelsen af at høre til på ny - som ny.

 

Det kræver mod og tålmodighed at blive i det ukendte - mellem det der var og det der er på vej - og "se ned i den dybe afgrund" og vente på et svar, der er anderledes end det, du har forventet, åbenbares.


Via ritualet får du mulighed for at træde ind i et rum, hvor du kan nulstille tiden til et før og et efter, så du på trods af indre modstand kan slippe bindingen til en indre begrænsning og få frihed til at blive mere i overensstemmelse med det og den, du er nu.

 


DIN KERNE v/Psykoterapeut MPF Anne-Grete Kerne Jrgensen, Allerd -

Tlf: 30 28 08 16 eller agj@dinkerne.dk


 

Det er her behovet for et andet menneske kan kommer ind.

Har du brug for at kunne læne dig ind og få støtte til at acceptere og rumme din proces?

Har du lyst til at lære at bruge dine forandringsprocesser mere bevidst?

Har du mod på at bruge ritualer som ramme omkring dine forandringsprocesser? 

Har du lyst til at få et kærligt vidne til din rejse?Den rituelle ramme giver mulighed for et rum,

hvor der er respekt for privathed, værdighed og status

hos det menneske, hvis eneste status i overgangsprocessen,

netop grundet denne, består i ikke at have nogen status.