SUPERVISION – "TAG VARE PÅ DIG SELV"

Supervision er som udgangspunkt en inspirerende arbejdsmetode til fagpersonlig sparring, bevidstgørelse og udvikling i forhold til din egen rolle og din daglige praksis.


Supervision er til dig som gerne vil mere end blot rutinen – til dig som vil udvikle, udfordre, undersøge – og på den måde bevare gejsten, nærværet og livskvaliteten.

Som supervisor vil jeg være støttende, anerkendende, udfordrende og igangsættende i forhold til en arbejdsrelateret problemstilling. I en nærværende og rummelig dialog får du mulighed for og støtte til at reflektere over det du har lavet eller står for at skulle i gang med – at være nysgerrigt undersøgende, at adskille det faglige og det personlige og dermed bevare dit faglige fokus, få ny erkendelse og finde nye handlemuligheder. Jeg vil bestræbe mig på at begrunde mine spørgsmål og komme med udsagn om, hvad jeg ser, mærker og hører, så du som supervisand hele tiden ved, hvad jeg tænker og hvor jeg vil hen.• Mangler du en sparringspartner?

I disse forandringstider stilles der mange krav til udvikling, samarbejde og omstilling både fagligt og personligt.


• Kan du holde balancen?


Supervision er forebyggelse af stress og udbrændthed.


• Tag vare på dig selv!

Problemet du ønsker supervision på, kan have meget forskellig karakter fra sag til sag og det er vigtigt at slå fast, at der ikke er en målestok for, hvor stort eller vanskeligt det skal være for at tage en sag op i supervision.


Fokus kan være på relationen mellem supervisand og klient, på en af parterne eller på sagen. Fokus afklares i dialog mellem supervisor og supervisand i problemformuleringsfasen og vil ofte være der, hvor supervisanden har mest energi.


Fokuspunktet bearbejdes nu igennem supervisionsfaserne. Der skelnes mellem personligt og privat stof. Der indgår personligt stof i alle relationer og sager og fokus er derfor også på det personlige, mens det private stof kun bringes op i bevidstheden og må bearbejdes i en anden sammenhæng.


Jeg tilbyder

• Supervision til ledere individuelt eller i gruppe.

• Supervision til pædagoger eller behandlere individuelt eller i gruppe.

DIN KERNE v/Psykoterapeut MPF Anne-Grete Kerne Jrgensen, Allerd -

Tlf: 30 28 08 16 eller agj@dinkerne.dk