GRUPPEFORLØB   "NÅR DE ANDRE I GRUPPEN ARBEJDER,

Jeg arbejder med det rystede og det rystende menneske - og mulighederne i forandringsprocesser i forbindelse med skift i livet, også kaldet livsovergange.

 

Et grupperum kan tilbyde en tryg og rummende ramme for dit forandringsarbejde uanset om det er igangsat af en ydre hændelse eller en indre impuls.

 

Du vil få mulighed for at bearbejde, gennemleve og finde nyt fodfæste i et givende samvær med andre.


Begrebet livsovergang bruges, når et menneskes sociale status ændres eller personen træder ind i et nyt stadium i livet – altså en overgang fra én tilstand til en anden, fx i forbindelse med afskedigelse, ægteskab, fødsel/forældreskab, skilsmisse, tab af et kært menneske eller forandring i en anden livssammenhæng - eller måske mærker du en kalden fra dit indre i forhold til at tage dit liv op til revision. Forandringen kan være afsæt for personlig udvikling eller afføde en livskrise.

Angst– og sorgbearbejdning vil ofte være del af en dybere eller endog sjælsrystende forandringsproces.

 

Hvorfor vælge et gruppeforløb?
• Bliver du overvældet af følelser eller træthed?

• Stiller du store krav til dig selv?

• Har du svært ved at sætte eller holde dine grænser i din nuværende livssituation?

• Har du mistet orienteringen eller lysten til livet?


og

 

• Har du lyst til og mod på at møde din aktuelle forandringsproces med en dybere bevidsthed og selvansvarlighed?

• Har du mod på at give plads og stemme til de hæmmende eller understøttende følelser, der nu viser sig i din proces?

• Har du behov for at blive klogere på, hvad det er, du kan eller skal sige farvel til, hvad du kan bringe med dig og hvad du skal have lært for at sige bevidst ”goddag” til det nye?


Så kan det måske være noget for dig, at deltage i et af mine gruppeforløb.

 

Jeg tilbyder
Et fagligt funderet grupperum med en rituel tilgang båret af nænsomhed, helende nærvær, respekt for netop dig og din proces og støtte til at tage de skridt, du skal tage, for at være netop dig i dit liv.

Jeg skaber en tryg og rummende ramme for dit forandringsarbejde uanset om det er igangsat af en ydre hændelse eller en indre impuls. Du vil få mulighed for at bearbejde, gennemleve og finde nyt fodfæste i et givende samvær med andre.

 

Du kan få støtte til at finde mening i din aktuelle livssituation, i din historie og i en større sammenhæng, der rækker ud over dig selv:

• sammen laver vi et skift fra HVAD der er sket, til HVORNÅR, HVORDAN og HVORFOR det er sket

• du vil få støtte til at navngive det svære, det forbudte, det sårbare eller det alt for store og kraftfulde. Ved at sige det højt og blive set og hørt på både styrker og svagheder, tager du modige skridt ud af det vante og ind i det nye

• du vil kunne spejle dig og din fortælling i de andres fortællinger og omvendt, så I kan være hinandens kærlige vidner

• du vil få støtte i dels at finde den dybereliggende mulighed for at komme tættere på din indre sandhed, dine ressourcer og dit livs formål og dels at se dit liv i et perspektiv, der rækker ud over dig selv.


En gevinst ved grupper er, at når de andre i gruppen arbejder, arbejder det også i dig.

 

Læs mere under:
 

  1. SORGGRUPPER


  1. GRUPPER FOR MENNESKER I EN LIVSOVERGANG


KVINDERETREATS

DIN KERNE v/Psykoterapeut MPF Anne-Grete Kerne Jrgensen, Allerd -

Tlf: 30 28 08 16 eller agj@dinkerne.dk

ARBEJDER DET OGSÅ I DIG"