SORG - DEN NØDVENDIGE SMERTE

Har du mistet en betydningsfuld nærtstående?

 

At have døden på tæt hold er så sjælsrystende, at jeg betragter denne livsovergang, som særligt sårbar og derfor tilbyder forløb specielt med henblik på sorgbearbejdning.

 

Jeg tilbyder et trygt og forudsigeligt rum med plads til at være med det, der er lige her og nu. Der er ikke forventninger om at du skal være et bestemt sted eller på en bestemt måde i din sorgproces – sorgen har mange ansigter og de er alle velkomne.

 

Sorgarbejde handler om fleksibilitet – at kunne gå ud og ind af sorgen.

Hvorfor forandrer den som rammes af svære tab sig for altid?

Et svært tab er et traume, hvor man mister tilliden til verden. Det er en sjælsrystelse, hvor man kan have oplevelsen af at blive sat af verden og det kan være svært at genfinde vejen til livet. Et tab påvirker dig eksistentielt og forandrer dit forhold til andre mennesker.

 

Jeg betragter sorgarbejde som adskillelses-og forandringsarbejde. I alle tab skal man erkende det, som man har mistet, det som man skal tage med sig og det, som man skal udvikle for at mestre det nye liv. Først når man tør være den, man er nu, kan man begynde at træde den nye vej.

 

 

Det et ensomt at miste. I det terapeutiske forløb kan du dele og blive mødt i din fortælling, som kan mindske din ensomhedsfølelse - du kan spejle dig og livet i terapeutens øjne. Det kan give ny mening at være i nænsom kontakt med et andet menneske i så dyb en forandringsproces.

 


Hvorfor vælge at arbejde med sit tab i et terapeutisk forløb??

Du vil få rum og støtte til at arbejde dig gennem sorgens mange opgaver og facetter, undersøge og revurdere dine selvbilleder, udvikle nye kompetencer, øve dig i kontakt fra et nyt sted og opbygge tillid til tilknytning på en ny måde.

 


 

Der er rum og plads til at stille, filosofere over og besvare nogle af livets store - og små - spørgsmål. Eksistentielle spørgsmål der kan kredse om livet og døden, mening og meningsløshed, alenehed og samhørighed, frihed og ansvar – eller helt jordnære praktiske spørgsmål om, hvordan dagligdagen skal komme til at hænge sammen i den nye livssituation.Det kan også være spørgsmål som

• hvorfor går nogle mennesker styrket gennem sorgen og andre stivner og bliver angstfyldte ?

• hvorfor forandrer den, som rammes af svære tab sig for altid?

• hvordan kan man genfinde meningen med livet?

• hvordan kan man bruge sorgarbejde som vækstarbejde – og kan man vokse af sorg?

• kan døden være afsæt for livet?

DIN KERNE v/Psykoterapeut MPF Anne-Grete Kerne Jrgensen, Allerd -

Tlf: 30 28 08 16 eller agj@dinkerne.dk

Du vil få mulighed for med støtte og nænsomhed at sætte ord på det navnløse og du får mulighed for at forholde dig til - og blive mindre overmandet af - den angst, som naturligt affødes, når vi rammes eksistentielt.

 

Der værnes om det helende nærvær med dyb respekt og plads til din helt personlige sorgproces - og om betydningen af ethvert nu.

"Det hører vel med til sorgen at kunne udholde denne mangel på mening og alligevel leve videre, enten i håbet om, at der skal vise sig en mening igen, eller i mindet om den mening, som engang fyldte tilværelsen;

 

eller er det evnen til modigt at leve videre i total tvivl på mening og eksistens, på Gud og mennesker, i hvert fald foruroliget over den pris, man ved et tab betaler for en menneskelig forbindelse og dybt usikker på, om man er parat til at betale denne pris en gang til."

 

                                                                                             Verena Kast