PARTERAPI        "KAN VI FINDE VEJEN SAMMEN –

                            ELLER SKAL DET VÆRE HVER FOR SIG?"

I kan få hjælp til at genfinde gnisten og udvikle det kærlige og åbne rum imellem jer.

 

Eller I kan få støtte til den sårbare proces at se bag om maskerne og møde jer selv og den anden, som dem i virkelig er:

I værdifulde relationer, hvor vi har tæt kontakt med hinanden, bliver vi konfronteret med vores egne skyggesider. Dét vi har taget afstand fra i os selv, projicerer vi over på den anden – den anden bliver så at sige bærer af det, så vi kan få øje på det.

Èn af gaverne i parforholdet er, at vi gensidigt bliver spejlet i det, vi har allermest brug for kærligt at møde og favne i os selv for at kunne integrere det.


Et parforhold består af to mennesker med hver deres historier, erfaringer og længsler. At leve sammen med et andet menneske kan være noget af det mest givende og udviklende der findes - i mødet med den anden får vi muligheden for at blive set, elsket og udfordret i et kærligt rum.

 

Og det kan være noget af det mest smertelige, når det ikke lykkes at holde rummet åbent.

Forudsætningen for, at vi kan og tør aflægge maskerne og møde os selv og den anden med åben nysgerrighed er, at vi kan lade kærligheden være den bærende kraft.

 

Men når forelskelsen har lagt sig og hverdagens mange krav presser sig på, kan det tære på overskuddet til at leve sig ind i og forstå den andens verden.


Mange familier har problemer i forhold til sammenbragte børn og det kan være følsomt og svært at forholde sig til og dermed problematisk at leve med.

 

Er udfordringen for stor, kan løsningen være at skilles – I kan også få den støtte i har behov for, for at kunne skilles på en ordentlig måde.

I en travl hverdag kan det være godt at give sig tid til at stoppe op og stille sig selv og sin partner et eller flere af disse spørgsmål:

 

• Mangler jeg eller du kærlighed, sex eller intim nærhed?

• Skændes vi ofte – i stedet for at tale sammen?

• Bliver jeg hørt og forstået af min partner – og omvendt?

• Er jeg bevidst om min rolle og min adfærd i parforholdet?

• Udtaler jeg mine behov eller forventninger åbent?

• Hvordan ønsker jeg at leve i mit parforhold?

 


 

Jeg tilbyder

Et rum, hvor det igen kan blive muligt for jer at møde hinanden fra et åbent sted, hvor I kan lytte til og mærke hinanden og dermed give plads til forståelse, medfølelse og tilgivelse. Herfra har I mulighed for at træffe et valg.

Elsk hverandre, men gør ikke kærligheden til en forpligtelse.

Snarere skal den være som vuggende vande mellem sjælenes kyster. Fyld hinandens bægre, men drik af hver sit.

Giv hinanden af jert brød, men spis ikke af samme skive.

Syng og dans tilsammen og vær glad, men lad dog hinanden alene.

Ligesom lut´ens strenge er alene, om end de sitrer med samme melodi. Giv jeres hjerter, men ikke som hinandens besiddelse;

Thi kun livets hånd kan rumme jeres hjerter.

Og stå sammen, men dog ikke for nær hinanden; Thi templets søjler er adskilt, Og cypresser og egetræer vokser ikke i hinandens skygge.

                                                                                             Kalil Gibran

DIN KERNE v/Psykoterapeut MPF Anne-Grete Kerne Jrgensen, Allerd -

Tlf: 30 28 08 16 eller agj@dinkerne.dk