DIN KERNE v/Psykoterapeut MPF Anne-Grete Kerne Jrgensen, Allerd -

Tlf: 30 28 08 16 eller agj@dinkerne.dk

INDIVIDUEL PSYKOTERAPI

"AT KOMME HJEM TIL DET DYBESTE SANDE I DIG"

Psykoterapi er hjælp til at forstå din historie, rumme og acceptere de vilkår du har haft og som har gjort dig til den du er – og derpå slippe din binding til historien for at blive den, du er ment til at skulle være.

 

Terapi kan som sådan betragtes som en erindringsproces; når du kan se vejen du er gået, væk fra dig selv - kan du også finde tilbage!

 

Det terapeutiske rum tilbyder et privat og personligt fristed, en rituel ramme til forvandling.

 

Hvis du ønsker at gå i terapi, er det vigtigt, at du har et dybtfølt ønske om forandring i dit liv.

Kroppens celler husker alt og er en uvurderlig hjælper i din terapeutiske proces. Dine konkrete sansninger er en væsentlig brik i at generobre kroppen skridt for skridt, finde dine ressourcer og give accept til det som er. Langsomt vil kroppen opleves mere og mere som centrum i stedet for hovedet. At opleve kroppen som det egentlige hjem - som hjem for sjælen - giver dyb og inderlig mening, øget energi og tryghed. Med nænsomhed kan du forløse din angst, sorg og smerte og du kan få adgang til din sande væren, din iboende kærlighedsfølelse, din sunde vilje og målrettethed.


Du behøver ikke at gå vejen alene!
I et psykoterapeutisk forløb kan jeg støtte dig i at bearbejde og hele gamle sår, forsone dig og blive fri til at finde dine inderste ressourcer, så du kan leve dit liv i overensstemmelse med din indre sandhed.


Alle livsproblematikker er som udgangspunkt relevante, vedkommende og rummer en mulighed for udvikling – en invitation til at møde og genforenes med et dybere aspekt af dig selv.


Det væsentlige for mig er din motivation - dit mod til at se ærligt på dig selv og dit ønske om forvandling.   "Det bedste du kan gøre for dig selv, er at blive god til at være dig".Jeg mener, at der er en positiv hensigt bag enhver adfærd og jeg støtter dig i at møde dig selv med kærlighed, nysgerrighed og omsorg, så du får mulighed for at opnå:


• Personlig udvikling og vækst

• Kendskab til egne ressourcer og muligheder

• Viden om hvordan du påvirkes af opvækst og andre relationer

• Forståelse for dine egne og omgivelsernes handlinger

• Frisættelse fra begrænsende overbevisninger og handlemønstre

• Bevidst at tage ansvar for dine ønsker, behov, beslutninger og handlingerI mit terapeutiske arbejde anvender jeg følgende metoder afhængig af situationen: • Samtale • Kropsarbejde • Energiarbejde • Spirituel bevidsthed • Mindfulness og meditation • Drømmeforståelse • Tegneterapi • Opstillinger