RITUALER

Ritualer har betydning både i vores hverdag, i forbindelse med årets cyklus og i forbindelse med vores mange forskellige livsovergange.


Vi kan give hverdagen betydning via små og enkle ritualer, som er knyttet til den kraftfulde natur, som omgiver os.


Det kan være daglige små opmærksomheds-punkter, hvor vi får tid og rum til at forbinde os med jorden, himlen og vores egen kerne og takke for livet.


Eller det kan være at skabe en ceremoni.

En ceremoni i forbindelse med en af årets mærkedage, hvor vi kan gøre status, være sammen med andre og dele livet, takke for det der har været og give håb til det, der skal komme. Det kan også være en rituel handling i forbindelse med en af livets mange overgange, f.eks. jobskifte, børnefødsler eller børn der flytter hjemmefra, en skilsmisse eller en rund fødselsdag.

”Skab dit rum og helliggør det, du gør”

Lars Muld

Afslutninger og nye begyndelser tegner vores liv, som perler på en snor og er hinandens forudsætning. De er vigtige begivenheder i vores liv, som vi ved at give bevidst opmærksomhed kan lære meget af og som fortæller os, hvem vi er og hvor vi er i vores liv. De er med til at skabe vores historie og udgør den røde tråd i livet.


Ved at skabe rituelle rammer for livsovergangene, får vi mulighed for at forbinde os med noget universelt, der er større end os selv og vi får mulighed for at dele oplevelsen ind i et fællesskab. Vi kan få kærlige vidner til vores liv.

"Gud - giv mig sindsro til at acceptere de ting jeg ikke kan ændre, mod til at ændre de ting jeg kan, og visdom til at se forskellen."

DIN KERNE v/Psykoterapeut MPF Anne-Grete Kerne Jrgensen, Allerd -

Tlf: 30 28 08 16 eller agj@dinkerne.dk