SAMHØRIGHED OG VÆRDIGHED

Jeg arbejder ud fra en helhedsorienteret tilgang, dvs. at jeg tror, at der er en dyb sammenhæng mellem sind, krop og en sjælelig dimension og jeg ser kroppen som sjælens hjem.


Jeg tror på ethvert menneskes mulighed for og evne til selvheling og vækst.


Med udgangspunkt i Bodynamic systemet opfatter jeg begreberne samhørighed og værdighed, som de grundenergier, der giver os drivkraft i livet.

Vores behov for samhørighed, vores behov for værdighed og vores mulighed og færdighed til at balancere mellem dem, er grundkernen i mange af vores livsproblematikker. Op gennem barndom og voksenliv forsøger vi at bevare størst mulig samhørighed med omgivelserne omkring os og størst mulig værdighed i os selv, og når det ikke lykkes tilstrækkeligt, opgiver vi dele af os selv og holder andre dele tilbage.


Disse ubalancer sætter sig som aftryk i kroppens muskler. Kroppen husker alt. Dybt inde i vores kerne ved vi, at disse grundenergier findes og at det er værd at lede efter vejen tilbage for at genoprette den sunde balance. Når vi bliver opmærksomme på vores længsel og begynder vores søgen efter at genfinde tabte ressourcer og helhed i os selv, henter vi kraft fra drivkraften mod samhørighed og værdighed. 

Jvf. den grimme ælling, der skulle så grueligt meget igennem i sit dilemma mellem at høre til flokken og ”være som de vil ha’ mig” – og at finde sit eget væsen og dermed sin værdighed.

 

Går vi bag om udsagnet ”der er en positiv hensigt bag enhver adfærd” kan det føres tilbage til vores søgen efter opretholdelsen af hhv. værdighed og samhørighed.


For mig står værdighed også for vær-dig-hed.

DIN KERNE v/Psykoterapeut MPF Anne-Grete Kerne Jrgensen, Allerd -

Tlf: 30 28 08 16 eller agj@dinkerne.dk